Hvilke regler gælder for to- og trehjulede køretøjer samt lette firehjulede køretøjer?

Det kan du læse mere om på denne side.

 

Færdselslovens bestemmelser for knallerter

En knallert er et motordrevet to- eller trehjulet køretøj. En lille knallert har en konstruktiv bestemt hastighed på højst 30 km/t, og en stor knallert har en konstruktivt bestemt hastighed på over 30 km/t men under 45 km/t.

Der må ikke befordres andre personer end føreren på en tohjulet knallert. På en trehjulet knallert må der ikke befordres flere personer, end knallerten er konstrueret til.

 

Krav om EU-typegodkendelse

Som udgangspunkt skal alle motordrevne to- og trehjulede samt lette firehjulede køretøjer (quadricykler) være EU-typegodkendte jf. EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.

Visse køretøjer er ikke omfattet af forordningen. Det gælder blandt andet:

- Køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t.
- Køretøjer udelukkende til brug for fysisk handicappede.

Køretøjer, der ikke er omfattet af EU-forordning 168/2013, er i stedet omfattet af regler for indretning maskiner og skal være CE-mærkede (se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Køretøjer, særligt fremstillede som hjælpemidler, kan dog være om-fattet af regler for medicinsk udstyr og skal være CE-mærkede (se mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 

Hvad forstås ved "et køretøj med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t"?

Et køretøj med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t er ikke omfattet af EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadri-cykler.

Eksempel på disse køretøjer er:

- Motordrevet kørestol
- 3-hjulet knallert (miniscooter)

Fælles for disse køretøjer er, at den konstruktivt bestemte maksimale hastighed er højst 6 km/t.

En motordrevet kørestol med en konstruktivt bestemt hastighed på over 6 km/t er dog heller ikke omfattet af forordningen, hvis den er konstrueret udelukkende til brug for fysisk handicappede. Se nærmere herom under næste afsnit.

 

Hvad forstås ved "et køretøj konstrueret udelukkende til brug for fysisk handicappede"?

Et køretøj udelukkende til brug for fysisk handicappede er ikke omfattet af EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. 

Eksempler på disse køretøjer:

- Motordrevet kørestol
- EU-typegodkendt køretøj, der er ombygget til brug for den fysisk handicappede.

 

Motordrevet kørestol

"En motordrevet kørestol" er et motordrevet køretøj uden selvstændig ratstamme. Køretøjet ændrer retning/drejer ved hjælp af de trækkende hjul. Køretøjet er indrettet til en person og er ikke forsynet med kabine eller overdækning.

En motordrevet kørestol kan dog også være en manuel kørestol tilkoblet en elektrisk drevet enhed, en såkaldt kørestolstrækker.

 

Invalidekøretøj

"Et Invalidekøretøj" er et EU-typegodkendt køretøj, der er ombygget til brug for den fysisk handicappede

Der må ikke foretages konstruktive ændringer på EU-typegodkendte køretøjer. Der gælder dog særlige regler for ombygning af køretøjer til brug for fysisk handicappede.

En trehjulet knallert, der allerede er EU-typegodkendt, kan derfor om-bygges og tilpasses den fysisk handicappedes særlige behov, uden at der er krav om fornyet EU-typegodkendelse.

Ved ændringer af køretøjets styreapparat eller bremser mv. i forbindelse med ombygning og tilpasning til den fysisk handicappede, skal køretøjet efterfølgende fremstilles til syn, jf. bestemmelser i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Et invalidekøretøj i form af en ombygget EU-typegodkendt knallert skal registreres som lille eller stor knallert alt efter den konstruktivt bestemte maksimale hastighed. Krav til kørekort følger registreringskategorien.

 

Færdselsregler afhænger af kategorisering

 

Køretøj med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t

  • Motordrevet kørestol: Anses som gående, dvs. kørsel på fortov, gangsti mv.
  • Trehjulede køretøjer: Kørsel som lille knallert
  • Firehjulede køretøjer: Kørsel som bil

 

Køretøj med en konstruktivt bestemt hastighed på over 6 km/t, men under 15 km/t

  • Motordrevet kørestol: Anses som gående ved kørsel med gang- hastighed (6 km/t), dvs. kørsel på fortov, gangsti mv. og anses som cykel ved kørsel med max hastighed på op til 15 km/t, dvs. kørsel på cykelsti mv.
  • Trehjulede køretøjer: Kørsel som lille knallert
  • Firehjulede køretøjer: Kørsel som bil

 

Motordrevne to-, tre- og firehjulede køretøjer samlet set

Kørsel som gående, cykel, lille knallert, stor knallert eller bil afhængig af antal hjul og konstruktivt bestemt maksimal hastighed. Se eksemplerne nedenfor.

Kilde: Færdselsstyrelsen Sagsnr.: TS2060000-00026

https://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/Krav%20til%20k%C3%B8ret%C3%B8j/Typegodkendelse/Fakta-om-knallerter-2019.pdf

Fakta-om-knallerter-2019.pdf

Populær
-13%
35,00 DKK  m/Moms
( 28,00 DKK  u/Moms )
40,00 DKK  m/Moms
Du sparer: 5,00 DKK
ekskl. levering
Lager: På lager
0 anmeldelser
Model/varenr.: REGLFOLD