Regler om knallertkørekort

Nedenfor kan du læse mere om, hvornår der kræves kørekort til lille og stor knallert, og hvilke betingelser du skal opfylde for at erhverve disse kørekort.

For det grove overblik over regler se her.

 

Kørekort til lille knallert 

I Danmark giver kørekort til lille knallert ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.
Fra den 19. januar 2013 kan du kun køre på lille knallert, hvis du har kørekort til lille knallert (kategori LK).

Du er dog undtaget fra kravet om kørekort til lille knallert i følgende tilfælde:

• Du har allerede kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel,
• Du var fyldt 18 år, inden de nye reglers ikrafttræden den 19. januar 2013,
• Du har et gyldigt knallertbevis, som er erhvervet før den 19. januar 2013,
• Du har kørekort til traktor/motorredskab, som er erhvervet før den 19. januar 2013.

Selvom du er omfattet af en af undtagelserne ovenfor, kan du ansøge om kørekort til lille knallert, hvis du ønsker det.
Kørekort til lille knallert udstedes i EU-format (kreditkortmodellen) til kategori LK.
Du skal være fyldt 15 år for at få udstedt kørekort til lille knallert. De øvrige krav afhænger af din alder.


Hvis du er 15, 16 eller 17 år

Hvis du er 15, 16 eller 17 år, skal du gennemføre en køreuddannelse til lille knallert. Køreuddannelsen udbydes af ungdomsskolerne rundt om i landet. Uddannelsen afsluttes med en køreprøve, som består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du skal også gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere.

Ansøgningen om kørekort til lille knallert skal i disse tilfælde indgives til den kommune, hvor du har bopæl.
Du kan kontakte ungdomsskolen eller kommunen for at høre nærmere om, hvordan du skal gøre i din kommune.Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013, skal du bestå en teoriprøve for at få kørekort til lille knallert. Teoriprøven afholdes af politiet. Der er ikke krav om, at du skal gennemgå køreundervisning eller bestå en praktisk prøve. Du skal heller ikke gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Ansøgningen om kørekort til lille knallert kan i disse tilfælde indgives til alle kommuner.Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013, kan du uden yderligere krav om køreuddannelse eller aflæggelse af køreprøve få udstedt et knallertkørekort til lille knallert. Du kan ligeledes få udstedt et knallertkørekort til lille knallert, hvis du har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor/motorredskab før den 19. januar 2013. 

Hvis du opfylder én af ovenstående betingelser for udstedelse af knallertkørekort, har du ligeledes ret til at føre lille knallert uden først forinden at have fået udstedt et kørekort til lille knallert.Kørekort til stor knallert 


Stor knallert er et to- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.

Den 19. januar 2013 blev kørekort til stor knallert (kategori AM) en selvstændig kategori på kørekortet. Du skal have kørekort til stor knallert, hvis du ikke allerede har erhvervet kørekort til bil eller motorcykel. Du kan tidligst få kørekort til stor knallert, når du fylder 18 år.

Kørekort til stor knallert udstedes i EU-format (kreditkortmodellen) til kategori AM (stor knallert). 

For at få kørekort til stor knallert skal du gennemføre en køreuddannelse og en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Køreuddannelsen til stor knallert ligner på mange områder uddannelsen til motorcykel. Du kan høre mere om dette hos din kørelærer.

Ansøgning om kørekort til stor knallert skal indgives til en af landets kommuner. Husk at ansøgningen skal vedlægges en lægeattest, og at du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpekursus.

Hvis du begår overtrædelser, når du kører på stor knallert, kan du blive straffet med klip, frakendelse, kørselsforbud mv. på samme måde som ved overtrædelser med bil eller lignende. 


Her kan du læse mere

Du kan læse mere om knallertundervisning til lille knallert på www.sikkertrafik.dk.
Du kan læse mere om frakendelse af førerretten, kørselsforbud og retten til at føre lille knallert på politiets hjemmeside.

 

______________________________

 

Teori- og køreprøven

For at få kørekort skal du have gennemført et uddannelsesforløb hos en godkendt kørelærer. Det skal du også, hvis du ønsker at udvide dit kørekort med yderligere kategorier.

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal afleveres til en af landets kommuner. Ansøgningen får du udleveret hos din kørelærer. Kommunen vurderer herefter, om du opfylder betingelserne for udstedelse af kørekort, berammer køreprøver og opkræver betaling.

Ansøgning om fornyelse skal også afleveres til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt. Ansøgningsblanketten kan du få hos kommunen.
Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort skal du ligeledes henvende dig til en af landets kommuner. 

Du kan læse, hvad du skal medbringe af foto, lægeattest eller lignende under de enkelte punkter.


EU-reglerne om kørekort

EU-reglerne om kørekort fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2005 med senere ændringer. 


Nationale regler om kørekort

De nationale regler om kørekort findes i færdselsloven og i kørekortbekendtgørelsen.

 

 

____________________________

 

Her finder du undervisningsplanen og lærervejledning for både lille og stor knallert.

Undervisningsplan for lille knallert (kategori AM lille knallert) 
Er du 18 år eller derover og skal havde kørekort til lille knallert, skal du alene bestå en teoriprøve hos politiet. Der er ikke krav om undervisning, men du kan finde det pensum, som anvendes ved teoriprøven i Rådet for sikker Trafiks Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver.

Du kan finde retningslinjerne for knallertundervisning her.


Undervisningsplan og lærervejledning for stor knallert (kategori AM stor knallert)

Når du skal have kørekort til stor knallert, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du kan finde her:

Bekendtgørelse nr 1296 af 27/11/2017 (retsinformation)

I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (version 1.13) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:

Lærervejledning om køreuddannelsen til kategori AM

 
Populær
-13%
35,00 DKK  m/Moms
( 28,00 DKK  u/Moms )
40,00 DKK  m/Moms
Du sparer: 5,00 DKK
ekskl. levering
Lager: På lager
0 anmeldelser
Model/varenr.: REGLFOLD